Uskonpuhdistuksen muistopäivä
Ef.6:10–18

gladius_kaksiter%C3%A4inen_miekka_leiska

”Vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. Seiskää lujina!”

”Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin.”

Apostoli Paavali vertaa kristityn taisteluvarustusta roomalaisen sotilaan varusteisiin, jotka ovat balteus eli vyö, lorica eli haarniska, caligae eli jalkineet, scutum eli kilpi, cassis eli kypärä ja gladius eli miekka. Vyö edustaa totuutta, haarniska vanhurskautta, jalkineet evankeliumin julistamista, kilpi uskoa, kypärä pelastusta ja miekka Jumalan sanaa.

Mihin ja ketä vastaan kristitty tarvitsee tätä varustusta? Jos joku ajattelee, että sitä tarvitaan niitä vastaan, jotka uskovat eri tavalla kuin me, niin hän erehtyy. Vaikka kristinuskon nimissä on tehty ristiretkiä, alttius evankeliumin julistamiseen ei ole miekkalähetystä.

Ja vaikka ihmiset aina niputtavat totena pitämänsä asiat yhteen tuottaakseen maailmankatsomuksia, totuuden vyö ei ole panta, joka pitää koossa toisiinsa sopimattomat osat. Jeesus Kristus on Tie, Totuus ja Elämä. Hänen tuntemisensa merkitsee vapautta tämän maailman ruhtinaan hallintavallasta.

Paavalin mainitsemat roomalaisen sotilaan varusteet eivät olleet mitään keveitä suojuksia ja harjoitteluaseita. Balteus eli vyö painoi noin 0,5 kg. Lorican eli haarniskan paino riippui siitä, miten se oli valmistettu. Limittäisistä teräslevyistä tehty lorica segmentata painoi noin 12,5 kg. Caligae eli jalkineet painoivat yhteensä noin 1 kg. Scutum eli kilpi painoi noin 6 kg, cassis eli kypärä painoi noin 2 kg, ja gladius eli miekka painoi suojuksineen noin 1 kg. Pelkästään näiden varusteiden yhteispaino oli noin 23 kg.

Ne roomalaisen sotilaan kantamukset, joita Paavali ei maininnut, olivat tunica eli paita, braccae eli polvihousut, paenula eli viitta, manica eli säärisuojat, pilum eli heittokeihäs ja pugio eli tikari. Näiden kanssa roomalaisen sotilaan taisteluvarustus painoi jo lähes 30 kg.

Vaikka Paavali ei puhunut mitään siitä, että Jumalan antamalla taisteluvarustuksella olisi paino, voimme päätellä, että Jumalan sanan mukaan eläminen ja jatkuvan rukouksen ylläpitäminen on kaikkea muuta kuin kevyttä sisäpalvelusta. Siitä syystä monet, joille on opetettu, mitä kristillinen usko on, eivät jaksa kilvoitella pysyäkseen siinä uskossa, joka heille on opetettu.

Kuitenkin Paavali sanoo: ”Vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä.” Roomalaisen sotilaan varusteet olivat painava kantamus. Mutta vanhurskauden haarniska, uskon kilpi ja pelastuksen kypärä eivät ole taakka, koska ne ovat lahja. Yhtäkään niistä emme voi valmistaa itse; vaan Jumala lukee meidät vanhurskaiksi, kun uskomme hänen Poikaansa. Ja Poika pelastaa meidät, koska Isä tahtoo niin.

Viimeksi mainittu varuste, Jumalan sana ei ole suinkaan vähäisin. Kristitty, joka ei tunne Pyhää Raamattua, on yhtä avuton kuin aseeton sotilas. Ja koska sotilas ripustaa miekkansa vyöhönsä, on kristitynkin kiinnitettävä mielensä Jumalan sanan totuuteen. ”Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana.” (Room.10:17).

Mitä sitten ovat paholaisen juonet? Paavali käyttää tässä kohdassa kreikankielen sanaa methodeia, joka tarkoittaa kavaluutta. Mutta tuo sana muistuttaa myös kreikan sanaa methodos, joka tarkoittaa menetelmää.

Sielunvihollinen käyttää monenlaisia menetelmiä riistääkseen kristityltä uskon kilven. Tehokkain tie tämän tavoitteen saavuttamiseksi on – niin kuin se on aina ollut – Jumalan sanan kyseenalaistaminen. Kristitty, joka ei rakasta Jumalaa ja hänen sanaansa, ei myöskään kykene rakastamaan lähimmäistään. Ja niin hänestä tulee penseä ja laiska, verraton päänalunen sielunviholliselle.

Valvova kristitty on sen sijaan kuin sotilas, joka huoltaa aseensa taistelukentällä. Koska hänellä on Jumalan sanan terävä miekka, hän kykenee vastustamaan sielunvihollista ja karkottamaan tämän. Samalla hän oikean sotilaan lailla suojelee niitä, jotka ovat uskossaan heikkoja.

Siksi Paavali kehottaa: ”Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta.” (Ef.6:18). Se, joka polvistuu Jumalan edessä, voi seistä kenen tahansa ihmisen edessä.