2. sunnuntai ennen paastonaikaa, Matt.13:31-33, 3. vsk

Kaikista siemenistä alla auringon
sinapin siemen pienin mutta rohkein on.
Sinapin siemen itse multaan hautautuu,
mutta mullasta kasvaa suuren suuri puu.
Ihmiset, kaikki kansat rauhaa etsivät,
lintujen lailla suojan puusta löytävät.
Sinapin siemen rikkoo vaikka kallion,
uskon hiukkasella voima suuri on.
(Leena Suutarla).

Toisena sunnuntaina ennen paastonaikaa puhutaan Jumalan sanan kylvöstä. Suomen oloissa kevätkylvöihin on vielä pitkä aika, mutta Jumalan sanan kylvämisessä ei katsota vuodenaikoihin. Jokainen ajankohta ja hetki on sovelias, kunhan vain on kuulijoita.

Luterilainen kirkko julistaa Jumalan sanaa kirkkovuoden pyhäpäiville valittujen aiheiden ja raamatuntekstien avulla. Toki aiheista voi poiketakin. Mutta kirkkovuosi on siitä hyvä järjestelmä, että jos sanankuulijat pysyvät sen matkassa, he ikään kuin kulkevat viittakepiltä toiselle ja oppivat ymmärtämään Jumalan pelastustekoja.

On tärkeää kohdata Jumalan armo Kristuksessa, sillä elämä ei ole mukava hiihtoretki valmiiksi höylätyllä ladulla kauniissa keväisessä auringonpaisteessa. Hyvin usein tuisku puhaltaa ladun umpeen, tuuli käy läpi vaatteiden ja sukset takkaloituvat. Jos meillä ei ole elämämme vaikeina hetkinä käsitystä Kristuksen läsnäolosta sanassa ja sakramenteissa, ajaudumme helposti näköalattomiin mielenmaisemiin.

Matteuksen evankeliumissa Jeesus vertaa taivasten valtakuntaa sinapinsiemeneen ja toisaalta leipätaikinan hapatteeseen. Kumpikin vertaus tarkoittaa, että valtakunta lähtee pienestä alusta, mutta kerran alkuun päästyään se etenee omalla voimallaan. Mitkään kampanjat, pakkotoimet, tukahduttamiset tai vainoamiset eivät voi estää Kristuksen kirkon kasvua.

Pitää myös muistaa, ettei taivasten valtakunta ole ihmisyritys. Sitä ei voi synnyttää suostuttelun eikä velvoittamisen menetelmillä. Valtakunta on siellä, missä Jumalaa kunnioitetaan Isänä ja Poikana ja Pyhänä Henkenä, missä Jumalan Pojan evankeliumi julistetaan väärentämättömänä ja missä sakramentit jaetaan oikein.

Niin kuin hapate on leipätaikinassa, niin on taivasten valtakunta sisäisesti niissä, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Niin kuin sinapinsiemenestä kasvaa hyvässä maassa varteva puu, samoin varttuu taivasten valtakunta niiden kautta, jotka ovat sen sanomalle otollisia.