4. adventtisunnuntai
4th Sunday of Advent

Matt.1:18‒24
3. vsk

Figure: The Holy Family. St Michaels Church of Hammerfest.

Jeesuksen kasvattaja Joosef on tärkeä Raamatun henkilö, vaikka luterilaisessa kirkkovuodessa ei ole erityisesti hänelle omistettua pyhäpäivää. Joosef on jäänyt tahattomasti sivuosaan uskonpuhdistuksen synnyttämissä kirkoissa.

Martti Luther ja muut reformaattorit kiinnittivät huomionsa ennen kaikkea lihaksi tulleeseen Jumalan Sanaan, Kristukseen.

Roomalais-katoliset kristityt kuitenkin muistavat Pyhää Joosefia kirkon suojelijana ja viettävät hänen juhlapäiväänsä 19. maaliskuuta. Ajatus, että Joosef on koko kirkon suojeluspyhimys, perustuu siihen, että Joosef otti Marian ja vielä syntymättömän Jeesus-lapsen luokseen. Näin muodostui pyhä perhe, joka oli eräässä mielessä kirkon esiaste.

Matteuksen evankeliumi alkaa sukuluettelolla, joka osoittaa, että Joosef kuului kuningas Daavidin jälkeläisten joukkoon. Se oli merkityksellinen seikka juutalaisille, jotka tiesivät kirjoitusten perusteella, että messias tulisi Daavidin suvusta.

Sanoihan profeetta Jesaja:

”Iisain juurivesa kohoaa merkkiviirinä kansoille. Hänen luokseen pyrkivät kaikki kansat, hänen asuinsijaansa ympäröi kunnian hohde.” (Jes.11:10).

Profeetta Jeremiaa julisti vastaavasti:

”Tulee aika, sanoo Herra, jolloin Daavidin suvusta nousee Vanhurskas Verso. Hän on kuningas, joka hallitsee viisaasti ja saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden.” (Jer.23:5).

Mutta Joosef ei tajunnut, kun hän sai tietää kihlattunsa Marian olevan raskaana, että Jumala oli osoittanut hänelle mitä suurimman armon. Pikemminkin hän järkyttyi ja tunsi itsensä loukatuksi. Todennäköisesti hän pohti, kuinka oli mahdollista, että hiljainen ja hurskas Maria olisi ollut hänelle uskoton.

Loukatulla kihlakumppanilla oli oikeus vaatia itselleen hyvitystä. Mooseksen laki kohteli ankarasti avioliittosopimuksen rikkoneita naisia: heidät voitiin kivittää.

Joosef kuitenkin ymmärsi, ettei mikään rangaistus tai rahasumma olisi tuonut takaisin kunniaa, jonka hän oli menettänyt. Siksi hän aikoi kaikessa hiljaisuudessa purkaa kihlauksensa. Ehkä hän aikoi lähteä pois Nasaretista, jottei hänen tarvinnut enää koskaan tavata Mariaa.

Kun Joosef ajatteli tätä kaikkea, hän valvoi myöhään yöhön ja viimein nukahti. Aamulla hänen mielessään oli uusi ajatus. Hän oli nähnyt merkillisen unen. Herran enkeli oli puhunut hänelle ja sanonut, että se, mikä oli siinnyt Marian kohdussa, oli lähtöisin Pyhästä Hengestä.

Tämä ilmoitus sai Joosefin muuttamaan mielensä ja ottamaan Marian vaimokseen. Juutalaisen yhteisön silmissä se merkitsi isyyden tunnustamista, mutta Joosef ei katunut ratkaisuaan. Hän oli nyt Jumalan pelastustekojen polttopisteessä, mikä toi hänen elämäänsä elämää suuremman tarkoituksen.

Jumalan teot eivät yleensä istu ihmisten pyrkimyksiin. Jumala ei kysy ihmisiltä, saako hän sekaantua heidän asioihinsa. Jotta Jumala voisi osoittaa ihmisille kirkkautensa, hän vaatii heitä tulemaan kuulolle, tutkimaan itseään, muuttamaan mielensä ja luopumaan syntisestä elämästä.

Niille, jotka suostuvat Kaikkivaltiaan tahtoon, kirkastuu uskon kautta Jumalan sana:

”Herra antaa itse teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.” (Jes.7:14).

Se nimi tarkoittaa: Jumala on meidän kanssamme.

*

Joseph the educator of Jesus is a prominent person in The New Testament, although he hasn’t been given much space in the Lutheran church year. Martin Luther and the other fathers of reformation concentrated on the Word that became flesh, Jesus Christ.

Roman Catholic Christians on the other hand commemorate Saint Joseph as the protector of the Holy Church. His anniversary is on the 19th of March. The idea that Joseph protects the whole of Christianity is based on the fact that Joseph took into his custody Mary’s unborn child. The Holy Family was, so to say, the primeval Church.

The Gospel According to Mathew begins with a family line. It points out that Joseph was offspring of King David. This was a matter of significance to Jewish people as they knew that according to the Holy Scriptures the Messiah would rise from the house and lineage of David.

Wasn’t it Isaiah who stated: “And in that day there shall be a Root of Jesse, who shall stand as a banner to the people; for the Gentiles shall seek him, and his resting place shall be glorious.” (Isa.11:10).

And Jeremiah proclaimed accordingly: “Behold, the days are coming’, says the Lord, ‘that I will raise to David a Branch of righteousness; a King shall reign and prosper, and execute judgement and righteousness in the earth.” (Jer.23:5).

When Joseph was told that his fiancé Mary was pregnant, he didn’t realize that this was done by God and it was an establishment of God’s grace. Joseph rather was shocked. Probably he asked himself how it was possible that a shy, modest and pious girl like Mary could have been unfaithful to him.

An insulted spouse had the right to demand atonement. The Law of Moses was rigorous to women who had broken their engagement for marriage. The strongest punishment was stoning.

But Joseph was a man of good quality. He understood that no punishment or satisfaction would have brought back his lost dignity. Therefore he intended to put Mary away secretly. Maybe he even thought of leaving Nazareth permanently so that he shouldn’t see Mary never again.

While Joseph thought about these things, he stayed awake to late night. But finally he fell asleep. When he woke up in the morning, his mind was totally changed. He had seen a peculiar dream. An angel of the Lord had appeared to him and said: “Do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit.”

This revelation persuaded Joseph to take Mary as his wife. In the eyes of the Jewish community it meant that Joseph admitted his fatherhood and took burden of a premarital relationship. But Joseph didn’t regret. He was now in the focus of God’s redemptive action, which gave his life a meaning greater than life.

The acts of God do not match with human pretensions. God doesn’t ask people permission to interfere with their businesses. In order to reveal his glory to us he demands us to open our ears and hearts, to examine ourselves, to change our minds and to give up sinful lifestyle.

To those who accept God’s will, faith shall brighten this word: “Therefore the Lord Himself will give you a sign: Behold, the virgin shall conceive and bear a Son, and shall call His name Immanuel.” (Isa.7:14).

That name means God-With-Us.