Kynttilänpäivä
Candlemas
2.Moos.33:18−33

 

Aatsinki_kuutamoyo_leiska-normal.jpg


”No, mitä sinne Jumalan selän taakse kuuluu?” on kysymys, johon odotetaan vastausta niiltä, jotka asuvat syrjässä muista ihmisistä.

Ovatko ne, jotka asuvat keskuksissa ja metropoleissa, paremmalla puolella Jumalaa kuin ne, jotka asuvat syrjäseuduilla? Eivät välttämättä ole, sillä ainakin Raamatun mukaan Jumalan selän tausta on turvallinen ja hyvä paikka.

Siltä paikalta Mooses sai etuoikeuden kuunnella Jumalan ääntä, joka sanoi: ”Herra, Herra on laupias Jumala, hän antaa anteeksi. Hän on kärsivällinen, ja hänen hyvyytensä ja uskollisuutensa on suuri.” (2.Moos.34:6).

Jumalan selän tausta on myös hyvä tähystyspaikka. Ihmisen, joka pääsee niin lähelle Jumalaa, että saa olla aivan hänen selkänsä takana, on helppo erottaa se, mikä on hengellisesti totta ja tärkeää, kaikesta puheesta, keskustelusta ja kilpalaulannasta, mitä ihmiset tuottavat.

Jotenka kiitos kysymästä. Tänne Jumalan selän taakse kuuluu ihan hyvää. Meillä on Jumalan sana Pyhässä Raamatussa, ja olemme osalliset Herramme Jeesuksen Kristuksen asettamista sakramenteista, kasteesta ja ehtoollisesta. Näillä tulemme toimeen mainiosti.

Kuinka te pärjäätte siellä suuressa maailmassa, joka ei tunnista rukiista leipää ravinnoksi?

*

”How’s it going there behind God’s back?” is a question that’s often presented to people who live quite far away from other people.

Are those who live in towns and cities on a better side of God than those who live in rural or scarcely populated areas? Not necessarily, because according to the Bible God’s backside is a good and safe place.

Moses was privileged to take a place behind God’s back and listen to His voice say: “The Lord, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering, and abounding in goodness and truth.” (2.Moses 34:6).

God’s backside is a good vantage point. One who gets so close to God, that he or she can hide behind His back, can differ the spiritually true and necessary things from all the talk, discussion and competitive twitter that people produce.

So, thanks for asking. Here behind God’s back is quite cosy to dwell. We have His word in the Holy Bible, and we are participants of the sacraments our Lord Jesus Christ constituted, baptism and the communion. These shall keep us alive.

How are you going to get along in the big world that does not recognize rye bread as sustenance?