3. adventtisunnuntai
3rd Sunday of Advent
2.Moos.32

 

Sallatunturista_vanhaan_Sallatunturiin_1


Mooses kiipesi Siinain vuorelle
ottamaan vastaan Jumalalta kymmenen käskyä.
Niiden tarkoitus oli opettaa Israelin kansa
palvelemaan Jumalaa oikein.

Koska Mooses viipyi vuorella melko kauan,
kansa kyllästyi odottamiseen
ja pani pystyyn oman epäjumalanpalveluksensa,
suruksi Jumalalle ja vahingoksi itselleen.

Kun unohdamme Jumalan käskyt,
siitä, mitä kutsumme jumalanpalvelukseksi,
tulee uskonnollisuutta,
ja siitä, mitä kutsumme kristillisyydeksi,
tulee perinnekulttuuria.

Mutta päivänä, jota kukaan meistä ei aavista,
Kristus tulee takaisin maan päälle.
Katsooko hän silloin suopeasti hillitöntä juhlimista,
armon julistamista ilman parannusta?

*

Moses climbed to Mount Sinai
to receive the ten commandments from God.
They were supposed to teach Israel
the true service of God.

Because Moses dwelled a long while on the mountain
the people of Israel got bored.
They improvised a cult of their own
in sadness to God and damage to themselves.

When we forget the commandments of God
the thing we call service to him
becomes religiousness
and what we call Christianity
becomes mere tradition.

But on a day that none of us can foresee
Christ shall come back to the face of Earth.
Will he accept peasantly this rampant jubilation,
declaration of grace with no amendment?