3. sunnuntai helluntaista, Luuk.19:1-10, 2. vsk

1604270.jpg

(Martti Simojoen ajatuskulkua seuraten).

Puuhun kiipeäminen on auttanut joitakin ihmisiä selviytymään vaarallisesta tilanteesta, esimerkiksi tuhotulvasta, joka on huuhtonut mukaansa kevyet rakennukset mutta ei maahan lujasti juurtuneita puita.

Vaikka Sakkeuksen puuhun kiipeäminen on yksi tunnetuimmista Uuden Testamentin kertomuksista, ihmisen ei tarvitse edes vertauskuvallisesti kiivetä puuhun tullakseen pelastetuksi.

Pelastus nimittäin tarkoittaa elämän suunnan muutosta. Pelastus on sitä, että ihminen vapautuu käpertyneisyydestään ja alkaa elää Jumalaa ja toisia ihmisiä varten. Sakkeus-kertomus on kuin ikoni, joka kuvaa tätä alkamista.

Millainen ihminen oli jerikolainen publikaani Sakkeus?

Hän oli monella tavalla ristiriitainen persoona. Hänen nimensä hepreankielinen vastine Zakkaj tarkoitti puhdasta, mutta hän oli tunnettu ahneudestaan. Hän oli israelilainen, mutta hän työskenteli roomalaisten miehittäjien hyväksi ja maanmiestensä laskuun. Hän oli tullimiesten johtaja, vaikka hänen lyhyenläntä olemuksensa ei suonut hänelle luontaista auktoriteettia.

Sakkeuksella oli tilava koti, sillä hän pystyi majoittamaan Jeesuksen opetuslapsineen. Mutta korkea elintaso ja varakkuus eivät tehneet häntä tyytyväiseksi. Päinvastoin hän oli mammonan orja, joka janosi vapautusta, armahdusta ja hyväksyntää. Rikkaudet, jotka hän oli kahminut, olivat hänelle rakkauden korvike. Sakkeus ei ollut kokenut rakkautta eikä hän osannut rakastaa.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Mitä Sakkeukselle tapahtui?

Hän halusi nähdä Jeesuksen, mutta tulikin itse nähdyksi. Jo kiivetessään puuhun hän antautui vaaraan joutua naureskelun kohteeksi. Varmasti hänelle naurettiinkin, sillä hän ei ollut enää nuorukainen eikä hän ollut mikään viikunanpoimija. Päinvastoin hän oli itsetunnoltaan heikko ihminen, joka kaipasi osakseen kunnioitusta. Sakkeus luopui vaivoin rakentamastaan arvokkuudesta saadakseen avun sisäiseen tyhjyyteensä.

Jeesus sanoi Sakkeukselle kaksi merkillistä asiaa. Ensin: "Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi." Ja toiseksi: "Tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi."

Mistä Sakkeuksen perhe koki pelastuksen?

Sakkeuksella oli suuri luonteen heikkous: rahanhimo. Hän ei pystynyt voittamaan kiusausta käyttää virka-asemaansa väärin ja vaatia suurempia tullimaksuja kuin, mihin hänellä oli oikeus. Tämä oli Mooseksen lain näkökulmasta varkauteen verrattava synti. Koska publikaanit olivat yleensäkin halveksitun ammatin harjoittajia, Sakkeuksen perhe sai kantaa epärehellisten ja epäluotettavien ihmisten leimaa.

Jeesuksen kohtaaminen vapautti Sakkeuksen ajattelemasta asioita ja arvostelemasta ihmisiä rahan näkökulmasta. Jeesuksen seurassa Sakkeus vapautui itsekeskeisyydestään ja kykeni toimimaan oikeudenmukaisesti. "Puolet omaisuudestani annan köyhille, ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin." hän sanoi. Voima, jolla Sakkeus toteutti tämän lupauksen, oli lähtöisin Jeesuksesta.

Kun ihmiset huomasivat, että Sakkeus oli muuttunut, he varmaankin tulivat perimään häneltä sen, minkä katsoivat hänen olevan heille velkaa. Todennäköisesti joukossa oli myös ovelia ihmisiä, jotka esittivät korvausvaatimuksia hyötymisen tarkoituksessa. Tälläisille saalistajillekin Sakkeus maksoi ilomielin, sillä hänellä ja hänen perheellään oli nyt aarre taivaassa.

Vaikka evankeliumi kertoo Sakkeuksen kutsumisesta ja parantumisesta, kertomuksen päähenkilö ei ole Sakkeus. Jeesus on päähenkilö.

Kun Jeesus sanoi: "Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi", niin tuo tarkoitusta tai vakaata päätöstä merkitsevä ilmaisu 'määrä olla' osoitti, että Jeesus oli tullut Sakkeuksen luokse vakain aikein. Sakkeus sai tilaisuuden, mutta hänen oli toimittava nopeasti. Viivyttely olisi sulkenut Sakkeuksen pelastuksen ulkopuolelle.

Tämä kaikki oli seurausta siitä, että Jeesus oli paikalla. Hän oli tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä oli kadonnut. Samalla tavalla kuin Jeesuksen 'oli määrä' olla tuonä päivänä Sakkeuksen kodissa, hänen 'piti' sovittaa maailman synnit ristillä (ks. Luuk.24:26). Käsittämättömässä armossaan Jumala tahtoi niin.

Mitä evankeliumi sanoo meille?

Ennen muuta sen, että ihminen ei ole maailmassa kohtalon tai sattuman alainen. Perimä, ympäristö, kasvatus, yhteiskunta, luonne, ruumiinrakenne tai mikään muukaan seikka ei määrää, mitä ihmisestä voi tulla. Kaiken yläpuolella on Jumalasta lähtevä 'pitää', joka hallitsee sekä maailmanhistorian että yksityisen ihmisen elämän kulkua.

Jeesus ei ole enää matkalla kohti Golgataa. Tilanne on toinen kuin Sakkeus-kertomuksessa. Mutta hän on keskellämme sanansa ja sakramenttiensa kautta. Ja hänen tarkoituksensa meitä kohtaan on sama kuin silloin aikanaan Sakkeuksen luona: "Juuri sitä, mikä on  kadonnut, Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan."

Tänään ja juuri nyt on oikea hetki tarttua Jeesuksen antamaan tilaisuuteen. Autuas se ihminen, josta voidaan sanoa niin kuin Sakkeuksesta: "Hän otti iloiten Jeesuksen vieraakseen."