2. sunnuntai loppiaisesta
Second Sunday after Epiphany
Mark.1:14‒15
Luuk.4:16‒21

Evankelista Markus kuvaa lyhyesti Jeesuksen julkisen toiminnan alun. Mutta hän sanoo siitä kaiken olennaisen. Johannes Kastajan vangitsemisen jälkeen Jeesus julisti Galileassa evankeliumia. Jeesus sanoi: ”Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma.”

Evankelista Matteus tiivistää Jeesuksen toiminnan samaan tapaan kuin Markus: ”Jeesus kulki sitten joka puolella Galileaa. Hän opetti seudun synagogissa, julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat.” (Matt.4:23).

Sekä Markus että Matteus kuvaavat Jeesuksen julistusta sanalla evankeliumi. Mutta mitä evankeliumi oikeastaan tarkoittaa? Kreikankielen sanan euanggelion suomenkielinen vastine on ’hyvä sanoma’.

Sitä sanaa käyttivät Rooman keisarit, jotka katsoivat olevansa maailman pelastajia ja vapauttajia. Keisarien lähettämiä sanomia kutsuttiin evankeliumeiksi riippumatta siitä, olivatko ne sisällöltään oikeasti hyviä. Keisari Augustuksen evankeliumi oli, että kaikki maa oli pantava verolle.

Kun evankelistat tarttuivat tähän sanaan, heidän tarkoituksensa oli osoittaa, etteivät keisarit pelastaneet maailmaa vaan Kaikkivaltias Jumala. Se, mitä jumalina esiintyneet keisarit väittivät väärin perustein tekevänsä, toteutuikin Jumalan tahdosta Jeesuksen Kristuksen kautta.

Markuksen mukaan Jeesuksen julistaman evankeliumin keskeinen sisältö oli, että Jumalan valtakunta oli tullut lähelle. Koska Jumala käytti hallintavaltaansa ihmiskuntaan ja lähestyi ihmisiä hyvin aikein, tämä armon osoitus vaati kohteitaan vastaamaan parannuksella ja uskolla.

Mitä Jumalan valtakunta sitten tarkoitti Jeesuksen julistuksessa? Jeesus liittyi Vanhan Testamentin profetioihin, esimerkiksi Jesajan näkyyn uudesta luomisesta:

”Katso, minä luon uuden taivaan ja uuden maan. Menneitä ei enää muistella, ne eivät nouse mieleen. Ei, vaan te saatte iloita ja riemuita aina ja ikuisesti siitä, mitä minä luon. Katso ilon kaupungiksi minä luon Jerusalemin, teen riemuitsevaksi sen kansan.
   Ja minä riemuitsen Jerusalemista, iloitsen kansastani. Ei siellä enää kuulu itkun ääntä, ei valitusta, eivät vastasyntyneet siellä enää kuole, ei yksikään, ei kuole vanhus ennen kuin on elänyt päivänsä täyteen. Joka kuolee satavuotiaana, kuolee nuorena, jonka vuodet jäävät alle sadan, häntä surkutellaan.
   He rakentavat taloja ja saavat asua niissä, he istuttavat viinitarhoja ja nauttivat itse niiden hedelmän, ei niin, että he rakentaisivat ja toinen taloa asuisi, eikä niin, että he istuttaisivat ja toinen söisi hedelmän. Niin kuin puiden päivät, niin ovat minun omieni päivät. Minun valittuni saavat itse nauttia työnsä tuloksista.
   Enää he eivät näe vaivaa tyhjän vuoksi, eivät synny kuollakseen kohta, vaan he ovat Herran siunaama suku, ja heidän vesansa pysyy heidän luonaan. Jo ennen kuin he kutsuvat, minä vastaan, kun he vielä esittävät pyyntöään, minä jo toteutan sen.
   Susi ja karitsa käyvät yhdessä laitumella, leijona syö heinää kuin härkä, ja käärmeen ruokana on maan tomu. Kukaan ei tee pahaa, kukaan ei vahingoita ketään minun pyhällä vuorellani, sanoo Herra.”
(Jes.65:17‒25).

Jumalan valtakunta tarkoitti juutalaisille Jumalan hallintoa ihmisten keskuudessa. Siihen kuului, että Jumala otti kuninkuuden ja tuotti maailmaan kestävän rauhan. Tästä profeetta Miikakin ennusti sanoen:

”Hän, Herra, ratkaisee kansakuntien riidat, hän jakaa oikeutta väkeville kansoille lähellä ja kaukana. Niin taotaan miekat auran teriksi ja keihäät vesureiksi. Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan eikä harjoittele sotataitoja. Silloin jokainen saa istua mitään pelkäämättä oman viiniköynnöksensä ja viikunapuunsa alla.” (Miika 4:3‒4).

Mutta Jeesus meni pidemmälle kuin yksikään profeetoista tai edes Johannes Kastaja, joka myös julisti Jumalan valtakunnan tulemista. Jeesus antoi kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. ”Lain välitti Mooses, armon ja totuuden Jeesus Kristus.” (Joh.1:17).

Evankelista Luukas kertoo, että Jeesus luki Nasaretin synagogassa kohdan Jesajan kirjasta:

”Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta.” (Luuk.4:18‒19).

Sitten Jeesus sanoi synagogassa olleille maanmiehilleen: ”Tänään, teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen.” (Luuk.4:21).

Tällä rinnastuksella Jeesus sanoi enemmän kuin häneltä odotettiin, nimittäin sen, että Nasaretin väki näki edessään Herran Voidellun eli Messiaan ‒ Jumalan valtakunta ja Jeesus kuuluivat yhteen! Kuulijat eivät tietenkään hyväksyneet tällaista pyhien kirjoitusten tulkintaa, olihan Jeesus yksi heistä, Joosefin poika.

Kuitenkin juuri siinä tilanteessa Jumalan valtakunta oli ihmisten keskellä Jeesuksessa, vaikka kukaan ei tajunnut sitä. Suuttuneet juutalaiset veivät rienaajaksi luulemansa Jeesuksen jyrkänteelle syöstäkseen hänet sieltä alas, mutta Jeesus kulki rauhallisesti väkijoukon halki ja jatkoi matkaansa (ks. Luuk.4:28‒30).

Jumalan valtakunta on lähempänä meitä kuin arvaammekaan. Syy, miksi emme näe sitä, on siinä, että asetamme Jeesukselle ehtoja. Tahdomme, että hän täyttää monenlaiset toiveemme ja tuottaa meille miellyttäviä yllätyksiä. Mutta emme tahdo muuttaa mieltämme. Pidämme kiinni oikeudestamme kulkea harhapolkujamme toivoen Jeesukselta suunnilleen samaa kuin henkilöauton lukkiutumattomilta jarruilta ja luistonestojärjestelmältä.

Johannes Kastajan ja Jeesuksen kuuluttama parannus, metanoia, tarkoitti täydellistä asennemuutosta. Emme kykene sellaiseen itse. Voimme vain pyytää, että Jeesus muovaa sisimpämme uudeksi Pyhän Henkensä voimalla ja johdatuksensa kautta. Siten annamme hänelle luvan ohjata elämäämme eikä vain istua ajo-opettajan paikalla.

Jumalan valtakunnan elämä on Kristuksen jatkuvaa läsnäoloa hänen omissaan. Sydämessä, jota Kristuksen elinvoima ei ruoki, valtakunta lakkaa. Mutta sydämessä, jota hän koskettaa ja jonka hän muuttaa, Jumalan valtakunta alkaa elää.

*

Evangelist Mark depicts briefly the beginning of Jesus’ public action. What Mark says is essential though. After John the Baptist was put in prison Jesus went to Galilee to preach the gospel. He proclaimed: “The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel.”

Evangelist Matthew summarizes Jesus’ action in the same way as Mark: “Jesus went about all Galilee teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people.” (Mat.4:23).

Both evangelists, Mark and Matthew use the word gospel to describe Jesus’ proclamation. But what does the word gospel actually mean? The equivalent for the Greek word euanggelion is ’good message’.

This was the word that the Roman Caesars used when they sent their messages around the empire. The Caesars thought they were the saviours of the world, and their messages were called gospels regardless to their contents. The gospel of Caesar Augustus was: all the world should be registered.

When the evangelists adopted this word, they wanted to point out that the Caesars were not the ones who would save the world. It was done by the Almighty God through His Son Jesus Christ. The pompous acts of the Caesars were all together pretending.

According to Mark the central message of Jesus’ gospel was that the kingdom of God was at hand. Because God used His power on the mankind for the good of all people, His act of grace should be responded with repentance and faith.

What did Jesus mean with the notion kingdom of God? Jesus associated the Old Testament prophets, especially Isaiah who spoke of the Glorious New Creation:

“For behold, I create new heavens and a new earth; and the former shall not be remembered or come to mind. But be glad and rejoice forever in what I create; for behold, I create Jerusalem as a rejoicing, and her people a joy.
   I will rejoice in Jerusalem, and joy in my people; the voice of weeping shall no longer be heard in her, nor the voice of crying. No more shall an infant from there live but a few days, nor an old man who has not fulfilled his days; for the child shall die one hundred years old, but the sinner being one hundred years old shall be accursed.

   They shall build houses and inhabit them; they shall plant vineyards and eat their fruit. They shall not build and another inhabit; they shall not plant and another eat; for as the days of a tree, so shall be the days of my people. And my elect shall long enjoy the work of their hands.
   They shall not labor in vain, nor bring forth children to trouble; for they shall be the descendants of the blessed of the Lord, and their offspring with them. It shall come to pass that before they call, I will answer; and while they are still speaking, I will hear.
   The wolf and the lamb shall feed together. The lion shall eat straw like the ox. And dust shall be the serpent’s food. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, says the Lord.”
(Isa.65:17‒25).

To the Jews the kingdom of God meant God’s administration on people. It included the idea of God being king and setting sustainable peace on Earth as prophet Micah spoke:

“He shall judge between many peoples, and rebuke strong nations afar off; they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks; nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more. But everyone shall sit under his vine and under his fig tree, and no one shall make them afraid.” (Mic.4:3‒4).

But Jesus went further than any one of the prophets, or even John the Baptist who also proclaimed that the kingdom of God was at hand. As many as received Jesus, to them He gave the right to become children of God. “For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ.” (John 1:17).

Evangelist Luke depicts that Jesus visited the synagogue of Nazareth where He read from the book of Isaiah:

“The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to preach the acceptable year of the Lord.” (Luke 4:18‒19).

And then he began to say to them: “Today this scripture is fulfilled in your hearing.” (Luke 4:21).

By this juxtaposition Jesus said more than He was expected to say. His words implicated that the people of Nazareth saw the Messiah before their eyes ‒ the kingdom of God and Jesus were in togetherness! It was impossible for the listeners to accept an interpretation like this. For them Jesus was nothing but the son of Joseph.

Nevertheless in that occasion the kingdom of God was in togetherness with Jesus and near those people. They just couldn’t see it. Instead they thought that Jesus was a blasphemer. The infuriated crowd thrust Jesus out of the city and led Him to the brow of a hill to throw Him down over a cliff. But passing through the midst of them Jesus went His way (see Luke 4:28‒30).

The kingdom of God is closer to us than we can imagine. The reason why we don’t see it, is that we set terms to Jesus. We want Him to fulfil our manifold wishes and give us delightful surprises. But we don’t want to change our attitude. We stick to our right to wander out own way. And the role we give to Jesus in our life is roughly the same as an anti-lock braking and traction control system in a car.

Repentance or metanoia that John the Baptist and Jesus Christ proclaimed meant a full conversion of mind. We can’t generate that by ourselves. But we can ask Jesus to renovate our core with the power of His Spirit and by His guidance. Doing so we let Him steer our lives and not just to sit on the side of the driving school teacher.

Living in the kingdom of God means constant presence of Christ in His own ones. In a heart that isn’t nursed by His Spirit, the kingdom ends. But in a heart that He touches and converts, the kingdom of God takes place.