Itsenäisyyspäivä 6.12.2012
Ef.6:10–18


 
Roomalaisajan sotilasvarusteita Kölnin museossa.
 
Apostoli Paavali sanoo kirjeessään efesolaisille: ”Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan.” (Ef.6:11).

Mikä on Jumalan taisteluvarustus? Paavali kuvaa sitä näin: ”Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana.” (Ef.6:4–17).
 
Jumalan taisteluvarustus on siis totuuden vyö, vanhurskauden haarniska, evankeliumin jalkineet, uskon kilpi, pelastuksen kypärä ja Jumalan sanan miekka.
 
Mihin ja ketä vastaan kristitty tarvitsee tätä varustusta? Jos joku ajattelee, että sitä tarvitaan niitä vastaan, jotka uskovat eri tavalla kuin me, hän erehtyy. Vaikka kristinuskon nimissä on tehty ristiretkiä, alttius evankeliumin julistamiseen ei ole miekkalähetystä.
 
Ja vaikka ihmiset aina niputtavat totena pitämänsä asiat yhteen tuottaakseen mielensä mukaisia maailmankatsomuksia, totuuden vyö ei ole panta, joka pitää koossa toisiinsa sopimattomat osaset. Jeesus Kristus on Totuus, ja hänen tuntemisensa merkitsee vapautta tämän maailman ruhtinaan hallintavallasta.

Ja vaikka sotilaan rintapanssari, kypärä ja kilpi ovat painava kantamus, vanhurskauden haarniska, uskon kilpi ja pelastuksen kypärä eivät ole taakka. Ne ovat lahja, sillä yhtäkään niistä emme voi tehdä itse. Jumala lukee meidät vanhurskaiksi, kun uskomme hänen Poikaansa. Ja Poika pelastaa meidät, koska Isä tahtoo niin.

Viimeksi mainittu varuste, Jumalan sana ei ole suinkaan vähäisin. Kristitty, joka ei tunne Pyhää Raamattua, on yhtä avuton kuin aseeton sotilas. Ja koska sotilas ripustaa miekkansa vyöhönsä, on kristitynkin kiinnitettävä mielensä Jumalan sanan totuuteen. ”Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana.” (Room.10:17).

Mitä sitten ovat paholaisen juonet? Paavali käyttää tässä kohdassa kreikankielen sanaa methodeia, joka tarkoittaa kavaluutta. Mutta tuo sana muistuttaa myös kreikan sanaa methodos, joka tarkoittaa menetelmää.

Sielunvihollinen käyttää monenlaisia menetelmiä riistääkseen kristityltä uskon kilven. Tehokkain tie tämän tavoitteen saavuttamiseksi on – niin kuin se on aina ollut – Jumalan sanan kyseenalaistaminen. Kristitty, joka ei rakasta Jumalaa ja hänen sanaansa, ei myöskään kykene rakastamaan lähimmäistään. Ja niin hänestä tulee penseä ja laiska, verraton päänalunen sielunviholliselle.

Valvova kristitty on sen sijaan kuin sotilas, joka huoltaa aseensa taistelukentällä. Koska hänellä on Jumalan sanan terävä miekka, hän kykenee vastustamaan sielunvihollista ja karkottamaan tämän. Samalla hän oikean sotilaan lailla suojelee niitä, jotka ovat uskossaan heikkoja.

Siksi Paavali kehottaa: ”Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta.” (Ef.6:18). Se, joka polvistuu Jumalan edessä, voi seistä kenen tahansa ihmisen edessä.