Uudenvuodenpäivä, Ap.t.4:8‒12, 1. vsk

 
Luukas kertoo Apostolien teoissa, että Pietari ja Johannes olivat kuulusteltavina sen vuoksi, että he olivat parantaneet ramman miehen Jeesuksen nimessä. Tapaus hätkähdytti juutalaisia, ja varsinkin heidän johtajiaan, jotka luulivat päässensä eroon kiusallisesta Nasaretin miehestä. Ramman parantaminen tapahtui seuraavasti:
 
”Pietari ja Johannes menivät temppeliin. Oli rukoushetken aika, yhdeksäs tunti. Silloin sinne kannettiin miestä, joka oli ollut rampa syntymästään saakka. Hänet pantiin joka päivä temppelin niin sanotulle Kauniilleportille, jotta hän voisi kerjätä temppeliin meneviltä. Kun mies näki Pietarin ja Johanneksen menossa temppeliin, hän pyysi heiltä almua. Pietari loi katseensa häneen, samoin Johannes, ja Pietari sanoi: ’Katso meihin.’ Mies katsoi tarkkaavasti odottaen saavansa heiltä jotakin.
 
Mutta Pietari sanoi: ’Hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä: nouse ja kävele.’ Hän tarttui miestä oikeasta kädestä ja auttoi hänet ylös, ja siinä samassa mies sai voimaa jalkoihinsa ja nilkkoihinsa. Hän hypähti pystyyn, seisoi jalkojensa varassa ja käveli, ja hän tuli heidän kanssaan temppeliin, hyppeli kulkiessaan ja ylisti Jumalaa.” (Ap.t.3:1‒8).
 
Kansa huomasi pian, että rampa kerjäläinen oli muuttunut käveleväksi, ja tuli kysymään parannetulta sekä Pietarilta ja Johannekselta, miten ihme oli tapahtunut. Pietari vastasi:
 
”Israelilaiset, miksi te tätä ihmettelette? Miksi te tuijotatte meitä aivan kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet tämän miehen kävelemään? Jeesuksen nimi ja usko siihen antoi voimaa tälle miehelle, jonka te näette ja tunnette. Usko, jonka Jeesus antaa, on tehnyt tästä miehestä terveen, niinkuin te kaikki näette.” (Ap.t.3:12,16).
 
Tieto tapahtuneesta saavutti kohta juutalaisten johtajat. He huolestuivat siitä, mistä apostolit puhuivat kansalle, ja lähettivät temppelivartion pidättämään heidät ja panemaan heidät vankilaan.
 
Se mistä epistolateksti kertoo, tapahtui suuren neuvoston edessä seuraavana päivänä. Ylipapit ja hallitusmiehet kysyivät Pietarilta ja Johannekselta: ”Millä voimalla ja kenen nimessä te tämän teitte?” (Ap.t.4:7).
 
Pietari vastasi: Se tapahtui Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen nimessä. Hänet te ristiinnaulitsitte, mutta Jumala herätti hänet kuolleista. ‒ ‒ ‒. Hän on se kivi, joka ei teille rakentajille kelvannut, mutta josta on tullut kulmakivi. ‒ ‒ ‒. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla.”
 
Sillä kerralla kerralla Pietari ja Johannes laskettiin vapaiksi, mutta he saivat jälkeenpäin useasti kokea, että Jeesuksen nimi herätti kiitollisuuden ohella myös vastustusta ja vihaa.
  
*
  
Usein meiltä odotetaan kristillisen rakkauden osoituksena jotakin konkreettista, esimerkiksi elintarvikeapua jouluksi. Usein nämä avustusten pyytäjät elävät vuodesta toiseen sen laupeuden varassa, jota heidän lähimmäisiltään irtoaa. Jos meillä ei jostain syystä olekaan, mistä antaa, saamme kuulla tyytymättömiä tunteenpurkauksia. Silloinkin kun meillä on, mitä jakaa, saamme kuulla harvoin, että autetut kiittävät Jumalaa.

 
Jumala ei tarkoittanut ketään ihmistä elämään almujen varassa, sillä almut tekevät riippuvaisiksi. Ne kahlitsevat avunsaajan autettavan osaan niin, että jonkun ajan kuluttua tämä ei kykene elämään millään muulla tavalla. On paljon ihmisiä, jotka tarvitsivat jotain muuta kuin almuja, mutta he eivät itsekään tiedä, mikä auttaisi heitä parhaiten. 
 
Kun Pietari sanoi rammalle kerjääjälle: ”Hopeaa ja kultaa minulla ei ole”, hän antoi kerjääjälle paljon enemmän kuin tämä odotti. Pietari välitti köyhälle, kurjalle ja kenties katkeroituneelle ihmiselle Kristuksen rakkauden, joka vapautti, paransi ja teki kykeneväksi seisomaan omilla jaloilla.
 
Alkaneena armon vuonna haluan jakaa ennen kaikkea sitä Jumalan Pojan evankeliumia, joka antaa syntisille ja heikoille toivon iankaikkisesta elämästä. Tähän evankeliumin jakamiseen haastan kaikki kristityt veljeni ja sisareni.
 
Sillä mitään muuta nimeä kuin Jeesus, ei ole annettu koko ihmiskunnalle pelastukseksi. Suokoon Jumala, että julistamamme evankeliumi tulee vastaan otetuksi ja että se antaa meille voiman rakastaa niitäkin, joille kelpaavat vain hopea ja kulta.