Hiljaisen viikon keskiviikko
Luuk.23:13-31

 

Jeesus_Pilatuksen_edessa_leiska.jpg

Valistuksen koulukuvat: Jeesus Pilatuksen tuomittavana

Jeesus sanoo:

Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni,
hän kieltäköön itsensä,
ottakoon ristinsä
ja seuratkoon minua.

Kun Jeesus otti kantaakseen ristin, hän tiesi,
että hänen syyttäjiensä vaikuttimet olivat viha ja kateus
ja että hänen tuomarinsa ei ollut tehtävänsä tasalla.

Kun Jeesus otti kantaakseen ristin, hän tiesi,
ettei kansa, joka huusi hänelle kuolemantuomion,
tuntenut eroa oikeudenmukaisuuden ja oikeusmurhan välillä.

Kun Jeesus otti kantaakseen ristin, hän tiesi,
että hänen seuraajansa eivät puolustaisi häntä,
vaan seuraisivat typertyneinä väkivaltaista näytelmää.

Kun Jeesus otti kantaakseen ristin, hän tiesi,
että sielunviholliselle oli koittanut suden hetki.
Korkeimman Pyhä sai kokea pahuuden kosketuksen.

Silti Jeesus otti kantaakseen ristin.
Sillä hän tiesi, mitä kukaan muu ei tiennyt:
sielunvihollisen voitonilo jäisi lyhyeksi,
ja sen valtakunta sortuisi,
Jeesuksen seuraajat saisivat takaisin rohkeutensa,
ja he julistaisivat Jumalan Pojan evankeliumin kaikille luoduille,
vanhurskaus ja oikeus virtaisivat jälleen kuin vesi,
ja kaikki kansat oppisivat tuntemaan Jumalan,
pahantahtoiset syyttäjät ja heikkotahtoinen tuomari
tulisivat vapisemaan hänen edessään tuomiolla.

Ristin tieto on enemmän kuin tämän maailman tieto.

Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä,
kadottaa sen,
mutta joka elämänsä kadottaa Jeesuksen tähden,
on sen löytävä.