Kristuksen kuninkuuden sunnuntai
Christ the King Sunday
Matt.25:31‒46

 

Kristuksen kuninkuuden sunnuntain evankeliumissa kerrotaan, että aikojen lopulla Kristus tulee jakamaan oikeutta kaikille ihmisille. Hän erottaa toisistaan ne, jotka pääsevät iankaikkiseen elämään, ja ne, jotka joutuvat kadotukseen.

Erottelun perusteina eivät ole ihonväri, kieli, kansallisuus, uskonto eivätkä ylipäätään mitkään seikat, joiden perusteella ihmiset jakavat toisiaan hyviin ja pahoihin, meihin ja muihin.

Kristus-kuningas jakaa oikeutta täysin omalla tavallaan. Hän sanoo: ”Minun oli nälkä, minun oli jano; minä olin koditon, alasti, sairas ja vankilassa. Niin kuin sinä silloin kohtelit minua, minä kohtelen nyt sinua.”

Kumpikin ryhmä, pelastetut ja kadotetut, ihmettelee ääneen: ”Herra, milloin ne näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana, alastomana, sairaana tai vangittuna?” Kumpikin ryhmä on ollut omasta mielestään tekemisissä vain ihmisten, eivät Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa.

Mutta Kristus onkin tullut ihmisten luokse valepukuisena. Hän on esiintynyt vähäosaisena lähimmäisenä ja vedonnut viisaisiin, voimakkaisiin ja hyväosaisiin sanoen: ”Auttakaa minua.”

Toiset ovat tietämättään mutta hyväsydämisyyttään antaneet hänelle ruokaa, juomaa, suojaa, vaatteita, hoitoa ja tukea. Toiset taas ovat tietämättään, välinpitämättömyyttään ja itsekkyyttään kieltäneet häneltä avun.

Siksi Kristus sanoo: ”Kaiken, minkä olette tehneet yhdelle vähimmistä veljistäni, sen olette tehneet minulle; ja missä olette laiminlyöneet yhtäkin vähimmistä veljistäni, siinä olette laiminlyöneet minua.”

Vaikka meistä näyttää siltä, että köyhiä ja heikkoja ei kukaan tässä maailmassa puolusta, on kuitenkin olemassa yksi, joka pitää heidän puoltaan. Jumalan edessä kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia.

Emme voi tietää, kenessä lähimmäisessämme Kristus tulee luoksemme. Mutta voimme arvata, ettei hän tule attaseasalkku kädessään ja ykkösluokan puku yllään.

Viimeinen tuomio ei ole vain jossakin meille tuntemattomassa tulevaisuudessa, vaan se on läsnä jo nyt. Kristuksen kuninkuuden sunnuntain evankeliumi antaa aiheen miettiä, pääsevätkö itsevarmat ja koppavat ihmiset taivaaseen.

Kun Jumalan sana koskettaa omatuntoamme, tunnemme sen tuomitsevan meidät rikkomuksistamme, rakkaudettomuudestamme ja itsekkyydestämme. Toisaalta jos emme pakene Jumalan sanan tuomiota, voimme tulla tuntemaan todellisen Pelastajamme.

Jumala on antanut meille mahdollisuuden päästä elämään. Se on hänen Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, niin kuin hän itse sanoo:

”Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan Poikaan. Ja tuomio on tämä: valo on tullut maailmaan, mutta pahojen tekojensa tähden ihmiset ovat valinneet sen asemesta pimeyden. Se, joka tekee pahaa, kaihtaa valoa; hän ei tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat lähtöisin Jumalasta.” (Joh.3:17‒21).

Koska vain Jumalan sana voi ohjata meitä valoon, on viisasta rukoilla joka päivä Psalmin 139 mukaan:

Tutki minut, Jumala,
katso sydämeeni.
Koettele minua,
katso ajatuksiini.
Katso, olenko vieraalla, väärällä tiellä,
ja ohjaa minut ikiaikojen tielle.

(Ps.139:23‒24).

*

The gospel of Christ the King Sunday tells us that in the end of ages Jesus Christ will come back and give justice to all people. He shall separate the ones who are saved from the ones who are condemned.

The principle of separation is not complexion, ethnicity, language, religion or any other matter that people legitimate as a basis of social segregation.

The judgement principle used by Jesus Christ is unique. He says: “I was hungry and thirsty, I was a stranger, I was naked, sick and in prison. And you were either kind or rude to me. The way you treated me then, I will treat you now.”

The ones who are blessed as well as the ones who are cursed ask in surprise: “Lord, when did we see You hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison?” Both groups think that they have treated only people, not the Lord Jesus Christ.

But Christ has been among them in a guise. He has pretended to be socially excluded so that he could plead to the ones who are strong and well-off.

Some goodhearted people have helped him though they have not known who was the one asking for their help. The others have been also ignorant, but because of their disregard and selfishness they’ve been passive bystanders.

This is why the Lord says: “Inasmuch as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me. And inasmuch as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me.”

Though it may seem to us that in this world nobody cares about the poor and the socially excluded, there is one who is on their side. In front of God everyone are equal.

We cannot know which one of our neighbors is Christ in guise. But we can guess that he doesn’t wear a state of the art suit and handle an attaché case.

The Last Judgement doesn’t take place in a vague future only. It’s also present. The gospel of Christ the King Sunday gives us a reason to ask, can we enter the Kingdom of God if we’re stout and self-confident.

When the Word of God hits our conscience we feel that it judges us. We know that we’ve done wrong and been conceited.

But on the other hand, if we don’t try to slip away from the judgement of God’s Word, we may come to know our real Savior.

God has given us a chance to inherit the kingdom as Jesus says:

“For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved.
He who believes in him is not condemned; but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God.
And this is the condemnation, that the light has come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil.
For everyone practicing evil hates the light and does not come to the light, lest his deeds should be exposed.
But he who does the truth comes to the light, that his deeds may be clearly seen, that they have been done in God.” (John 3:17‒21).

Because only the Word of God can guide us to light, it’s advisable to pray every day according to Psalm 139:

Search me, O God,
and know my heart;
try me, and know my anxieties;
and see if there is any wicked way in me,
and lead me in the way everlasting.

(Psalm 139:23‒24).